cens u oficialnogo dilera na drobilki 900 t ch

 • drobnoprodajne cene, december 2015

  Novo na portalu SI-STAT: Indeksi cen življenjskih potrebščin in povprečne drobnoprodajne cene, december 2015 Indeksi cen življenjskih potrebščin in povprečne drobnoprodajne cene, podrobni podatki, Slovenija, december 2015 Podrobne podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin in o povprečnih drobnoprodajnih cenah

 • CENE ZA MESEC DECEMBER 2017 stud-dom-lj.si

  Skladno z 2. točko 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost je v ceni stanarine vključen 9,5% DDV (preračunana stopnja 8,6758%). Dežurstva se skladno z 6.c.točko 36.člena Zakona o davku na dodano vrednost ne vključujejo v davčno osnovo. * Škoda je zaračunana na podlagi škodnih zapisnikov.

 • UM0012505 sodisce.si

  UM0012505 Odločba:UPRS sodba II U 92/2015 ECLI:ECLI:SI:UPRS:2016:II.U.92.2015področja:civil lawcommercial lawtax

 • drobnoprodajne cene, februar 2015

  tudi na podrobnejši ravni. Poleg tega objavljamo še povprečne drobnoprodajne cene. Podrobni podatki Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT ; ta vam omogoča, da podatke pregledujete na zelo enostaven način in si jih tudi izpišete v različnih formatih.

 • DO V AKCIJI XXXLesnina

  materiali glede na pogoje, ki jih nudi Lesnina, zagotavljajo 5-letno garancijo v skladu z garancijskimi pogoji. Velika izbira elementov omogoča sestavo kuhinje,ki se prilagaja vašim željam in prostoru. (15660312/88) Dodatna pojasnila na strani 5 spodaj. XXXL KREDIT DO 36 OBROKOV BREZ OBRESTI (EOM = od 3,41 %)-DO 50% 2) % XXXL POPUSTI NA

 • O D L U K U Sentella

  O D L U K U Formira se Bord direktora „Euro-Corp Group“ doo Senta koji čine dole imenovani članovi sa opisanim zaduženjima: 1. Predrag Djurović Predsednik, 2. Zoran Samardžić Trgovina, 3. Siniša Samardžić Mlinska industrija, 4. Aleksandra Cvijanović Finansije na nivou „Euro-Corp Group“,

 • ODLUKU o raspodjeli dobiti

  list CG“ broj 68/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____2012. godine, donijela je ODLUKU o raspodjeli dobiti 1. Ovom odlukom raspoređuje se neto dobit Monteputa d.o.o. Podgorica ostvarena po Završnom računu za 2011. godinu u iznosu od 1.519.608,00 eura u korist Budžeta Crne Gore. 2.

 • DOLGORO ČNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR

  Davek na promet nepremi čnin pla ča prodajalec. Na zemljiš ču zgradi poslovni objekt. Zneski gradbenih del so brez 20 % DDV, saj gre za storitve za katere mora skladno s 76. a členom ZDDV-1 davek na dodano vrednost obra čunati prejemnik blaga oziroma storitev. Stroški za pridobitev zgradbe so naslednji:

 • Su-47/06

  Ponudbe morajo biti poslane ali predložene glavni pisarni v zaprtih kuvertah na naslov naročnika: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, s pripisom: "NE ODPIRAJTE PONUDBA ZA RAZPIS ŠT. Su-47/06" Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.

 • VS1009094 sodisce.si

  Glede na to da v obravnavnem primeru niso bili podani uveljavljani pritožbeni razlogi niti kršitve, na katere mora v skladu s 350. členom ZPP-UPB-3 v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 paziti pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 76. člena ZUS-1 pritožbo zoper 2. točko

 • drobnoprodajne cene, december 2015

  Novo na portalu SI-STAT: Indeksi cen življenjskih potrebščin in povprečne drobnoprodajne cene, december 2015 Indeksi cen življenjskih potrebščin in povprečne drobnoprodajne cene, podrobni podatki, Slovenija, december 2015 Podrobne podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin in o povprečnih drobnoprodajnih cenah

 • drobnoprodajne cene, februar 2015

  tudi na podrobnejši ravni. Poleg tega objavljamo še povprečne drobnoprodajne cene. Podrobni podatki Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT ; ta vam omogoča, da podatke pregledujete na zelo enostaven način in si jih tudi izpišete v različnih formatih.

 • UM0012505 sodisce.si

  UM0012505 Odločba:UPRS sodba II U 92/2015 ECLI:ECLI:SI:UPRS:2016:II.U.92.2015področja:civil lawcommercial lawtax

 • ODLUKU o raspodjeli dobiti

  list CG“ broj 68/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____2012. godine, donijela je ODLUKU o raspodjeli dobiti 1. Ovom odlukom raspoređuje se neto dobit Monteputa d.o.o. Podgorica ostvarena po Završnom računu za 2011. godinu u iznosu od 1.519.608,00 eura u korist Budžeta Crne Gore. 2.

 • O D L U K U Sentella

  O D L U K U Formira se Bord direktora „Euro-Corp Group“ doo Senta koji čine dole imenovani članovi sa opisanim zaduženjima: 1. Predrag Djurović Predsednik, 2. Zoran Samardžić Trgovina, 3. Siniša Samardžić Mlinska industrija, 4. Aleksandra Cvijanović Finansije na nivou „Euro-Corp Group“,

 • P R O G R A M Federalna Uprava Civilne Zaštite

  gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu, u roku od sedam dana od dana polaganja ispita, na obrascima koji se nalaze u Prilogu 5 i Prilogu 6. O izdatim uvjerenjima iz stava 1. ove tačke, kantonalna uprava civilne zaštite vodi evidenciju registar. 26) Evidencija se vodi u obliku knjige koja mora biti uvezana i ovjerena, a stranice označene

 • DROBcI IZ GERONTOlOŠKE lITERATURE švica: prix chrOnOs ali

  rešitvami, ki temeljijo na informacijsko-ko-munikacijski tehnologiji. Nove rešitve, ki jih program razvija, bodo v dveh do treh letih pripravljene za uporabo na trgu. Od leta 2008 naprej je bilo izvedenih več kot 50 projektov za raziskave in inovacije, in sicer na področju obvladovanja kroničnih bolezni in družbenih stikov starejših

 • CENE ZA MESEC DECEMBER 2017 stud-dom-lj.si

  Skladno z 2. točko 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost je v ceni stanarine vključen 9,5% DDV (preračunana stopnja 8,6758%). Dežurstva se skladno z 6.c.točko 36.člena Zakona o davku na dodano vrednost ne vključujejo v davčno osnovo. * Škoda je zaračunana na podlagi škodnih zapisnikov.

 • Muller katalog 43 drogerija by Catalog.hr Issuu

  Müller 2013. slavi svoj 60-godišnji jubilej! 21,90kn kom. 7,90kn. 14,90. kn. kom. 31 % uštede. DOVE šampon za kosu 250 ml1) ili regenerator za kosu 200 ml2), više vrsta

 • VS1009094 sodisce.si

  Glede na to da v obravnavnem primeru niso bili podani uveljavljani pritožbeni razlogi niti kršitve, na katere mora v skladu s 350. členom ZPP-UPB-3 v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 paziti pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 76. člena ZUS-1 pritožbo zoper 2. točko

 • JUNIJ 2013 Telemach

  60 Dominika Cable&Wireless DMACW 60s 3.6888 € 0.9048 € 0.9048 € 0.9048 € 2.5608 € 0.4176 € 10 kB 0.1292 € 10 kB 0.1292 €

 • Šolski center Novo mesto

  pedagoških in drugi delavcev, jih seznaniti z novostmi na podroöju 1K T, ki se nanaša na njihovo delo in jim pokazati njihovo uporabo v praksi. 50 h Pogoji za vkljuéitev v program (v skladu z razpisom) Cilji programa (v skladu z razpisom in analizo potreb) Obseg programa (skupno St.

 • Jysk Akcijski katalog (važi do 26.04.2017.) by Najniže

  UŠTEDITE 30-60% NA SVIM MADRACIMA, NADMADRACIMA I ZAŠTITAMA ZA MADRACE!** BASIC NAJBOLJA CIJENA. Samo u webshopu: 70x190 cm 59,95 40,-. 80x200 cm 64,95 45,120x200 cm 109,- 75,-Uštedite. 32%

 • Dosta je bilo

  na powedu Poslowl ka na stav pvedsednika Prema svi sad da podignete (misleä na Pcsiovnik) karreres esmerene ka slth'.îjte se, costagite 10 na Tviter nalog, a mi emo da mdimo dalje.' U sliönom je i potredsednjk na sadnici izjavio: "Svako od nas ima prag toleranöje, pravo na je diskrec' no pravo koie pripada predsedavaiur½m.'