mapka

Kompleks restauracyjno-konferencyjny

FOLWARK POLSKI
RADŁÓW, ul. Wiejska 98
63-440 RASZKÓW
przy trasie z Ostrowa do Raszkowa

tel. 62-737 56 00, 509 -415- 799, 667 -338 -472


Adres emai: restauracjafolwark@wp.pl